PŘIJÍMACÍ PODMÍNKY

zaměření 05 Vydavatelská produkce

Ředitel školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu
pro školní rok 2012/13 v zaměření 05 Vydavatelská produkce


V rámci druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 podávají přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření uchazeči do sekretariátu školy poštou nebo osobně do 10. září 2012. Formulář přihlášky na VOŠ lze koupit
v prodejnách SEVT, případně je k dispozici v kanceláři školy. V přihlášce je třeba mít ověřeny výsledky studia na střední škole, přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a životopis (případně kopie doložit neprodleně po převzetí vysvědčení).

Přijímací zkouška proběhne 19. září 2012.

Přijímací zkoušku tvoří:
– test z typograficko-polygrafického základu (max. 40 bodů)
– test z kulturně-historického základu (max. 30 bodů)
– individuální pohovor s uchazečem (max. 30 bodů)

Testem z typograficko-polygrafického základu se zjišťuje úroveň vědomostí z oblasti typografie a grafické úpravy tiskovin, technologie a ekonomiky výroby tiskovin.

Základní literatura k přípravě na test typograficko-polygrafického základu:
Bann, D. Polygrafická příručka. 1. vydání. Ostrava: Slovart, 2008
Beran, V.: Typografický manuál, 2. vydání. Kafka design, Praha 1999
Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990
Blažek, A., Kočička, P.: Praktická typografie. 2. vydání Brno: C. Press, 2007
Hlavsa, O.: Typografia 1–3. SNTL, Praha 1976, 1981, 1986
Kaplanová, M. et al. Moderní polygrafie. 1. vydání. SPP: Praha, 2009

Základní literatura k přípravě na kulturně-historický test:
Mráz: Dějiny výtvarné kultury 1.–4. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 1998–2002
Vávra: Od impresionismu k postmoderně. Olomouc, 2001
Učebnice dějepisu a základů společenských věd pro střední školy a gymnázia

Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG

zpět