Klauzurní práce 2010/2011 Martina Houdková, II.ročník "MODUS VIVENDI 2011" Způsob života, způsob soužití – Četa vedoucí práce: L.Mlynářová, L. Jarcovjáková

Klauzurní práce 2010/2011 Jméno: Mojmír Bureš Ročník: II. "MODUS VIVENDI 2011" - způsob života, způsob soužití Vedoucí práce: L. Mlynářová, L. Jarcovjáková

Klauzurní práce 2010 -2011, Marek Dusil, I.ročník, "Fiktivní krajina”, Vedoucí práce L.Mlynářová

Klauzurní práce 2010-2011, Kateřina Dvořáková I.ročník, "Fiktivní krajina”, Vedoucí práce L.Mlynářová

Klauzurní práce 2010-2011, Jiří Felcman I.ročník, "Fiktivní krajina”, Vedoucí práce L.Mlynářová