4. ročník, výtvarná příprava, studijní kresby, pod vedením MgA. Kristiny Vašíčkové

1. ročník, výtvarná příprava, studijní kresby, pod vedením ak. mal. Dany Krobové

2. ročník, studie zátiší, výtvarná příprava, pod vedením ak. mal. Dany Krobové

klauzurní práce, 1. ročník 20 06/07, malba M. Veselka