Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická

patří k tradičním a vysoce ceněným umělecko průmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 1920. Z hlediska skladby oborů
a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické
a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

Této pozici odpovídají také vynikající vzdělávací výsledky. Svědčí o nich mimo jiné množství ocenění v prestižních republikových i mezinárodních soutěžích. V posledních letech byly realizovány prestižní výstavy prací studentů školy; škola se zúčastnila i série zahraničních výstav
v Miláně, Barceloně, Madridu, Paříži, Brémách a Halmstadu. Pravidelně bývají práce studentů oceňovány na různých přehlídkách prací žáků uměleckých a polygrafických škol České republiky. Škola spolupracuje
v rámci panevropských vzdělávacích programů s řadou škol Evropy.

Učební program je rozdělen do dvou vzdělávacích stupňů: středního, zakončeného maturitní zkouškou, a pomaturitního vyššího odborného, zakončeného absolutoriem a titulem DiS (diplomovaný specialista).

Na úrovni středního vzdělávání se žáci připravují ve výtvarných oborech Užitá fotografie, Propagační výtvarnictví, Konzervátorství a restaurátorství
a v technologickém oboru Polygrafie. Ve výtvarných oborech je dbáno zejména na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků ve specifických oborových zaměřeních, s důrazem na osvojování tradičních řemeslných principů a moderních technologických postupů. Obor polygrafie směřuje k odbornému vzdělání a orientaci ve složité struktuře polygrafické výroby ve všech jejích oblastech, s důrazem na moderní elektronické zpracovatelské postupy.

Na úrovni vyššího odborného vzdělávání si studenti v oboru Grafický design a realizace tiskovin specializovaným studiem prakticky osvojují komplexní spektrum činností zaměřených na propagační grafiku, knižní grafiku, fotografii
a média, zpracování tiskovin a vydavatelství a reklamu.

Žáci a studentivšech oborů se velmi dobře uplatňují na trhu práce. Nacházejí zaměstnání v rozličných institucích spojených
s návrhovou nebo technologickou fází zpracování, výroby nebo renovace tiskovin i v oblasti reklamní a propagační tvorby na internetu.

Škola disponuje ve třech DTP studiích a grafických a fotografických ateliérech moderní IT pro zpracování obrazu
a textu, stroji a zařízeními pro předtiskovou, tiskovou
a dokončovací fázi zpracování tiskoviny, dostatečnou kapacitou dílen pro praktickou výuku a učeben pro teoretickou výuku.

Zájemcům bude podána komplexní informace o škole na dnech otevřených dveří, na webových stránkách školy a v kanceláři školy.

zpět na úvod