Maturity 2012 – výtvarné obory

Maturity 2012 – polygrafie

Absolutoria 2012

Studenti oddělení polygrafie v Německu

Polygrafický seminář – přednášky