Dotazník pro žáky a studenty VOŠ grafické a SPŠ grafické

1. Jak jste celkově spokojen/a se studiem na naší škole?

a)
velmi spokojen/a
b)
spokojen/a
c)
nespokojen/a

2. Doporučil/a byste studium na této škole i některému ze svých přátel?

a)
ano
b)
ne

3. Kdybyste znovu stál/a před rozhodnutím o výběru školy, vybral/a byste si opět naši?

a)
určitě ano
b)
ano, ale jiný obor
c)
ne

4. Co se týče materiálu a pracovních pomůcek, máte ve škole vše, co potřebujete?

a)
mám vše k dispozici
b)
něco schází, ale není to zásadní problém
c)
schází mi zásadní věci

5. Jak hodnotíte své pracovní prostředí?

a)
prostředí mi vyhovuje
b)
některé učebny i další prostory se mi líbí
c)
prostředí se mi nelíbí

6. Jste spokojen/a s časovým rozvrhem hodin?

a)
jsem spokojen
b)
mám jisté menší výhrady
c)
jsem zásadně nespokojen

7. Jsou vaši učitelé a vedení školy připraveni vyslechnout vás, když to potřebujete?

a)
ano
b)
ano, ale nevyužívám to
c)
spíše ne
d)
nikdy

8. Domníváte se, že v budoucnu využijete informací, které jste ve škole získal/a/?

a)
určitě ano, chci se věnovat oboru, který studuji
b)
ještě nevím, podle situace po ukončení studia
c)
určitě ne, chci se věnovat jinému oboru

Zde, prosíme, vyplňte Váš e-mail.
Pro zapracováni odpovědi je nutné kliknout na odkaz ve zpráve, kterou obdržíte obratem.