Dotazník pro rodiče žáků a studentů VOŠ grafické a SPŠ grafické

1. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky ve škole?

a)
výborná
b)
uspokojivá
c)
s nedostatky

2. Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům?

a)
výborný
b)
uspokojivý
c)
s nedostatky

3. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují učitelé Vašemu dítěti, když má problémy?

a)
výborně
b)
s výraznými rozdíly
c)
neuspokojivě

4. Do jaké míry učitelé ovlivňují v kladném smyslu způsoby myšlení studentů a jejich názory?

a)
hodně, učitelé mají silný a kladný vliv
b)
učitelé mají střední vliv
c)
nemají vliv
d)
úloha učitelů je jiná

5. Jaká je Vaše informovanost o práci a chování Vašeho dítěte ve škole?

a)
výborná
b)
dobrá
c)
s výraznými rozdíly

6. Jste spokojeni s nabídkou školy ve volitelných a nepovinných předmětech, v zájmových činnostech?

a)
spokojen
b)
s výhradami
c)
nabídka je příliš malá

7. Jaké je, podle Vás, materiální vybavení školy?

a)
výborné
b)
dobré
c)
nedostatečné
d)
nevím

8. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost školy celkově?

a)
výborná
b)
dobrá
c)
s nedostatky

Zde, prosíme, vyplňte Váš e-mail.
Pro zapracováni odpovědi je nutné kliknout na odkaz ve zpráve, kterou obdržíte obratem.