Dotazník pro absolventy VOŠ grafické a SPŠ grafické

1. Rok ukončení studia

a)
rok maturity na SPŠ grafické:

b)
rok absolutoria na VOŠ grafické:

2. Na SPŠG jsem studoval/a v oboru:

a)
propagační výtvarnictví
b)
užitá fotografie a média
c)
konzervátorství a restaurátorství
d)
polygrafie
e)
studoval jsem pouze vyšší odbornou školu

3. Na VOŠG jsem studoval/a zaměření:

a)
propagační grafika
b)
knižní grafika
c)
fotografická tvorba a média
d)
zpracování tiskovin
e)
vydavatelská činnost a reklama
f)
studoval jsem pouze střední školu

4. Přijímací zkoušky na vysokou školu jsem složil:

a)
úspěšné
b)
neúspěšné
c)
na vysokou školu jsem se nehlásil/a

5. Na studium na VOŠG a SPŠG jsem navázal/a:

a)
studiem na vysoké škole
b)
studiem na jazykové škole
c)
studiem na jiné škole
d)
nástupem do zaměstnání
e)
jinak

6. Zaměstnání jsem hledal/a:

a)
1 měsíc
b)
3 měsíce
c)
6 měsíců
d)
déle
e)
nehledal

7. První zaměstnání jsem našel/a v oblasti:

a)
vystudovaného oboru
b)
příbuzného oboru
c)
jiného oboru
d)
nepracuji

8. Současné zaměstnání jsem našel/a v oblasti:

a)
vystudovaného oboru
b)
příbuzného oboru
c)
jiného oboru

d)
nepracuji

9. Příprava na SPŠG nebo VOŠG pro dané zaměstnání:

a)
byla dostatečná
b)
bylo třeba se leccos doučit
c)
příprava neodpovídala požadavkům
d)
pracuji v jinem oboru
e)
nepracuji

Krátké zhodnocení reálného vztahu škola – VŠ, praxe, příp. návrhy na zlepšení přípravy studentů:

a)
odpověď

b)
nechci se vyjádřit

Zde, prosíme, vyplňte Váš e-mail.
Pro zapracováni odpovědi je nutné kliknout na odkaz ve zpráve, kterou obdržíte obratem.