PŘIJÍMACÍ PODMÍNKY

zaměření 06
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu


V rámci  přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 podávají přihlášky ke studiu s uvedením zvoleného studijního zaměření uchazeči do sekretariátu školy poštou nebo osobně do 31. května 2012. Formulář přihlášky na VOŠ lze koupit v prodejnách SEVT, případně je k dispozici v kanceláři školy. V přihlášce je třeba mít ověřeny výsledky studia na střední škole, přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy
a životopis.

Domácí práce
musí být očíslovány a jejich seznam přiložen. Součástí domácích prací musí být také jejich elektronická podoba na CD nebo DVD ve formátech JPEG, PDF. Domácí práce je třeba doručit do školy nejpozději do 13. června 2012 do 15 hodin
v sekretariátu školy.

Optimální skladba domácích prací:
Studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2–4 ks) ornamentální a figurální, černobílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restaurováním, potom i CD s prezentací a restaurátorskou dokumentací. 

Přijímací zkouška
proběhne 20. června 2012. Do zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu se přijímá 9 studentů.

Průběh přijímací talentové zkoušky:
Přijímací zkouška je jednodenní, přičemž její součástí je bodové hodnocení domácích prací.

1. Dva praktické úlohy, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční a technická.
2. Kulturně-historický test, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy.
3. Individuální pohovor
4.
Hodnocení domácích prací

Bodové hodnocení přijímací zkoušky:
Hodnocení domácích prací – max. 60 bodů
Hodnocení 1. praktického úkolu – max. 45 bodů
Hodnocení 2. praktického úkolu – max. 45 bodů
Kulturně-historický test – max. 30 bodů
Pohovor – max. 30 bodů

Základní literatura k přípravě na kulturně-historický test:
Mráz: Dějiny výtvarné kultury 1.–4. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 1998–2002
Vávra: Od impresionismu k postmoderně. Olomouc, 2001
Učebnice dějepisu a základů společenských věd pro střední školy a gymnázia

Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG