GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE TISKOVIN
82-41-N/05

zaměření 04 Tisková produkce


Studijní program je koncipován tak, aby profil absolventa v plném rozsahu vyhověl současným požadavkům na práci samostatně pracujícího technického redaktora a technologa, který je schopen podle potřeb zadavatele (nakladatelství, vydavatelství, polygrafická střediska, výrobní provozy), realizovat všechny úkoly spojené s technologickou přípravou zakázek, plánováním a řízením procesu výroby tiskovin, vč. hodnocení kvality výroby, dispečerskou činností v rámci spolupráce nakladatelství a polygrafického výrobního podniku.

Ve studiu je kladen důraz především na oblast:
– zpracování obrazu a textu,
– objektivních metod hodnocení parametrů technologie výroby tiskovin,
– informačních systémů v polygrafii,
– praktických dovedností ve všech fázích technologie polygrafických výrob.


Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro vyšší odborné studium
vedoucí oddělení polygrafie


Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG