UČEBNÍ PLÁN OBORU POLYGRAFIE
platný pro 1. až 3. ročník zdeUČEBNÍ PLÁN OBORU POLYGRAFIE
platný pro 4. ročník

Povinné vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem

Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 2 2 - - 4
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2 - - 4
Základy ekologie 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 2 - - - 2
Výpočetní technika 2 - - - 2
Úvod do polygrafie 2 - - - 2
Typografie 33- - 6
Odborné kreslení122-5
Předtisková příprava 2 34 110
Grafická reprodukce(2)(3)


Zpracování obrazu a textu

(4)(1)
Tiskové techniky - 34 4 11
Tisk z výšky
(1)


Sítotisk
(2)


Ofsetový tisk

(4)(2)
Hlubotisk


(1)
Digitální tisk


(1)
Dokončovací zpracování - - - 4 4
Chemie a technologie materiálů342211
Chemie(3)(2)


Nauka o materiálu
(2)(2)

Praktikum z analýzy materiálů


(2)
Ekonomika--213
Příprava výroby - - 2 35
Psychologie práce - - - 2 2

Výběrové vyučovací předměty
Seminář z českého jazyka-1113
Seminář z anglického jazyka
--111
Počítačová grafika-1-1
Pokroky a ekologie v polygrafii---22


Volitelné vyučovací předměty


Volitelný předmět I--112
- seminář z matematiky
- seminář z chemie
Volitelný předmět II---22
- technická redakce

- počítačová grafika
- kontrola kvality tisku