PŘIJÍMACÍ PODMÍNKY

zaměření 04 Tisková produkce

V rámci  přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 podávají přihlášky ke studiu
s uvedením zvoleného studijního zaměření uchazeči do sekretariátu školy poštou nebo osobně do 31. května 2012. Formulář přihlášky je k dispozici v kanceláři školy. Formulář přihlášky na VOŠ lze koupit v prodejnách SEVT, případně je k dispozici v kanceláři školy. V přihlášce je třeba mít ověřeny výsledky studia na střední škole, přilošit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy
a životopis.

Přijímací zkouška proběhne 21. června 2012.
Do zaměření Zpracování tiskovin se přijímá zpravidla 12 studentů.

Přijímací zkoušku tvoří:
– test z polygrafie (max. 80 bodů)
– test z kulturně-historického základu (max. 30 bodů)
– individuální pohovor s uchazečem (max. 30 bodů)

Základní literatura k přípravě na test z polygrafie:
Beran, V.: Typografický manuál, 2. vydání. Kafka design, Praha 1999
Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990
Blažek, A., Kočička, P.: Praktická typografie. 2. vydání Brno: C. Press, 2007
Kaplanová, M. et al. Moderní polygrafie. 1. vydání. SPP: Praha, 2009 [!]
Aktuální poznatky z oblasti polygrafických technologií publikovaných v odborných časopisech, zpravidla Svět tisku, Typografia, Packaging aj. [!]

Základní literatura k přípravě na kulturně-historický test:
Mráz: Dějiny výtvarné kultury 1.–4. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 1998–2002
Vávra: Od impresionismu k postmoderně. Olomouc, 2001
Učebnice dějepisu a základů společenských věd pro střední školy a gymnázia

Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG
 


zpět