Učební plán školního vzdělávacího programu
Užitá fotografie a média platný pro 1. až 3. ročník

Předmět/ročník

I

II

III

IV

Celkem

Český jazyk

2

2

1

1

6

Seminář z českého jazyka

-

-

1

-

1

Anglický jazyk

4

4

3

3

14

Seminář z anglického jazyka

-

-

1

1

2

Literatura

1

1

1

1

4

Seminář z literatury

-

-

-

1

1

Historický základ

1

1

1

1

4

Společenskovědní základ

-

1

1

1

3

Biologie a ekologie

1

-

-

-

1

Chemie

2

1

-

-

3

Fyzika

2

2

-

-

4

Matematika

2

2

-

-

4

Informatika

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Dějiny výtvarné kultury

2

2

2

2

8

Teorie a vývoj fotografie

1

1

2

1

5

Výtvarná příprava

5

5

-

-

10

Grafické programy

2

2

-

-

4

Fotografická technologie

2

2

2

2

8

Fotografický design

-

-

4

4

8

Fotografická tvorba

-

-

13

14

27

Praktická cvičení

9

9

-

-

18

Povinně volitelný předmět

-

-

1

1

2

Seminář ze společenských věd

-

-

(1)

(1)

(2)

Seminář z matematiky

-

-

(1)

(1)

(2)

Seminář z informatiky

-

-

(1)

(1)

(2)

Celkem

40

39

37

36

152


Nepovinné předměty

Seminář z fyziky

-

-

1

1Učební plán oboru vzdělání

Užitá fotografie a média platný pro 4. ročník

Povinné vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2

3

10

Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Matematika 2 2 - - 4
Fyzika 3 - - - 3
Chemie 3 2 - - 5
Základy ekologie 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Výtvarná příprava 6 6 - - 12
Ekonomika - - 2 - 2
Teorie a vývoj fotografie - - 2 2 4
Technologie 3 4 4 4 15
Fotografický design - - 4 4 8
Praktická cvičení 8 10 - - 18
Fotografická tvorba - - 13 14 5
35 35 36 36 142