UČEBNÍ PLÁN OBORU KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
platný pro 1. až 3. ročník zde


UČEBNÍ PLÁN OBORU KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
platný pro 4. ročník
Povinné vyučovací předměty  Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
Český jazyk a literatura3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Matematika 2 2 - - 4
Fyzika 1 - - - 1
Základy ekologie 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Dějiny knižní kultury - - 1 1 2
Technické kreslení 2 - - - 2
Výtvarná příprava 6 3 - - 9
Kaligrafie 1 2 2 2 7
Navrhování - 2 1 - 3
Výtvarná dokumentace - - 1 2 3
Modelování - 1 - - 1
Základy fotodokumentace - 1 - - 1
Ekonomika - - 2 - 2
Chemie a biologie 3 2 - - 5
Technologie - 2 3 3 8
Laboratorní cvičení - - 2 2 4
Praktická cvičení 9 8 141243
Latinský jazyk- 2 - - 2
Počítačová grafika                                    -             -             2              -          2
35 36 36 34