1. ročník
- základy knihařského řemesla
- výroba maket jednoduchých knižních vazeb poloplátěných, plátěných, papírových
- výroba škrobových papírů a ochranných pouzder
- výtvarná příprava
- kaligrafie, modelování
2. ročník
- výroba maket polokožených a celokožených vazeb
- výuka historických a moderních zdobných technik, jejich aplikace na  knižní vazbu
- základy restaurování papíru
- výtvarná příprava, navrhování
- kaligrafie
- klauzurní práce
3. ročník
- výroba maket polopergamenové moderní knižní vazby
- výroba makety historické knižní vazby gotické a barokní
- restaurování a konzervace kovu, dřeva, keramiky
- praktické restaurování listin a celoplošného materiálu
- navrhování, kaligrafie
- klauzurní práce
4. ročník
- praktické restaurování knižní vazby,dokumentace
- restaurování a konzervace pečetí,textilu, základy archivnictví
- výtvarná dokumentace