Pedagogičtí interní
PhDr.Sehnal Janředitel školy
výtvarné předměty
Ing. Blahák Radek statutární zástupce ředitele
vedoucí oddělení polygrafie
fotografické a polygrafické předměty
vedoucí učitel G3B 04, 05
Mgr.Eichlerová Petra zástupkyně ředitele
vedoucí komise přírodních věd
matematika a informatika
třídní profesorka P4
Ing.Bělousová Jitkapolygrafické předměty
třídní profesorka P1b
Broumová Bohumilapředměty počítačových technologií
vedoucí učitelka G2B
Mgr.Budíková Janavýtvarné předměty
Císler Jiřívedoucí tiskového střediska
vedoucí komise počítačových technologií
předměty počítačových technologií
Čermák Janvedoucí školních dílen
vedoucí doplňkové činnosti školy
typografie a polygrafické předměty
vedoucí učitel G1B 04
Ak. mal.Erazim Milan vedoucí ateliéru knižní grafiky
výtvarné předměty
MgA.Fixlová Ivana fotografické předměty
Haklová Jitka polygrafické předměty
Mgr. Havlíčková Jindřiška anglický jazyk
vedoucí učitelka G2A
M. A.Heyduk Filipvýtvarné předměty
Ing.Honsová Eva základy přírodních věd
technologie konzervování
třídní profesorka P3a
Hora Pavel typografie a výtvarné předměty
třídní profesor P1a
Mgr.Hoření Jiřina vedoucí komise filologie a tělovýchovy
anglický jazyk
třídní profesorka V4
Mgr.Hrušková Evaanglický jazyk
vedoucí učitelka G3A
Hrušková Olga předměty konzervátorství a restaurátorství
knižní vazba
vedoucí učitelka G2B 06
Mgr.Chvojková Zdeňkamatematika
Mgr. Janská Lenka umělecko-historické předměty
vedoucí učitelka G1A
Kadičová Alexandraekonomické předměty
Mgr.Kletvíková Lucie český jazyk a literatura
výtvarné předměty
třídní profesorka V1
Ak. mal.Kočvar Zbyněk vedoucí oddělení grafického designu
vedoucí umělecké rady
výtvarné předměty
MgA.Kopasz Viktorfotografické předměty
Ak. mal.Kovalská Věnceslava výtvarné předměty
vedoucí učitelka G1B 05, 06
Krcha Tomáš, DiS.počítačové technologie
pracovník tiskového střediska
správce webových stránek
Ak. mal.Krobová Dana výtvarné předměty
Křesťanová Dominikaanglický jazyk
Kutheil Petr polygrafické předměty
Mgr. art.Lacová Martinavýtvarné předměty
Lešikar Adam, DiS.polygrafické předměty
třídní profesor P2b
Lindner Janpočítačové technologie
Lukeš Vladimírpolygrafické předměty
Márová Helena vedoucí oddělení fotografie a médií
fotografické předměty
MgA.Mlynářová Luciefotografické předměty
Novák Petr správce počítačové sítě
metodik informačních technologií
počítačové technologie
Nováková Věralatinský jazyk
Mgr. Pastucha Ivan tělesná výchova
Ing.Pop Pavelpolygrafické předměty
MgA.Procházka Martinvýtvarné předměty
PhDr.Průšová Janavýtvarné předměty
PhDr.Rozehnalová Jarmila společenské vědy a ekonomika
třídní profesorka P4b
metodik protidrogové prevence
Mgr.Smolová Marcelamatematika, fyzika, technické kreslení
třídní profesorka P1
Mgr. Staňková Libuše německý jazyk, umělecko-historické předměty
třídní profesorka V2
správce galerie a archivu, dokumentace
MgA.Strnad Martinvýtvarné předměty
Vanišová Milanavedoucí oddělení konzervátorství a restaurátorství
předměty konzervátorství a restaurátorství
Mgr. Váňová Lydie anglický jazyk
vedoucí učitelka G2A
MgA.Vašíčková Kristinavýtvarné předměty
Mgr.Vavřičková Alenačeský jazyk a literatura
Pedagogičtí externí
Ing.Bartl Benjaminpraktická cvičení konzervátorství a restaurátorství
Bc.Benešová Marieodborné předměty konzervátorství a restaurátorství
PhDr.Formáčková Marievydavatelské předměty
MgA. Jarcovjáková Libuše fotografické předměty
Bc.Jahoda Jiřípočítačové technologie
Ing.Kočička Pavel předměty počítačových technologií
JUDr.Kopencová Dagmarprávní předměty
Ing.Krejčí Antonín praktická cvičení konzervátorství a restaurátorství
Kupsová Danielavydavatelské předměty
Maštera Jan, DiS.fotografické předměty
Dr. Ing.Opletal Josefvydavatelské předměty a management
Ing.Paulusová Hanatechnologie konzervátorství a restaurátorství
Mgr.Polívková Dananěmecký jazyk
Mgr.Práchenský Bohumilvydavatelské předměty
BcA.Růžičková Adéla, DiS.laboratorní cvičení konzervátorství a restaurátorství
Ing.Samohýlová Alena technologie konzervátorství a restaurátorství
PhDr.Spiwoková Světlanapraktická cvičení konzervátorství a restaurátorství
Svobodová Ljubakonzervátorství a restaurátorství
Sochůrková Ivanavydavatelské předměty
Žáček Ondřejpolygrafické předměty
Technicko-hospodářští
Bobková Martinaknihovnice
Horáčková Renatasekretářka
Dusilová Danahospodářka
Kadičová Alexandra ekonomka a účetní
Novák Petrsprávce počítačové sítě
Šeredová Helena ekonomka, účetní
Polívková Naděždavedoucí Nakladatelství grafické školy
Provozní
Bartáková Jaroslavauklízečka
Mgr.Keprt Boleslavtiskař
Kramperová Janauklízečka
Šimek Petrškolník – údržbář
Ing.Urbanová Vierauklízečka
Veselá Marieuklízečka
Utěšilová Milušeuklízečka