UČEBNÍ PLÁN OBORU GRAFICKÝ DESIGN
platný pro 1. až 3. ročník zde


UČEBNÍ PLÁN OBORU PROPAGAČNÍ VÝTVARNICTVÍ
platný pro 4. ročník

Povinné vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Matematika

2

2

-

-

4

Fyzika

-

-

-

Chemie

2

-

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Dějiny výtvarné kultury

2

3

3

3

11

Technické kreslení

2

-

-

-

2

Výtvarná příprava

6

6

-

-

12

Grafické výtvarné techniky

3

3

-

-

6

Písmo

3

3

-

-

6

Figurální kreslení

-

-

3

3

6

Ekonomika

-

-

2

-

2

Dějiny knižní kultury a užité grafiky

-

-

2

Typografie

3

5

-

-

8

Základy fotografování

-

3

2

-

5

Retuš

2

-

-

-

2

Tiskové techniky

-

2

3

3

8

Knihařské zpracování

-

-

2

-

2

Počítačová grafika

-

3

7

Navrhování

-

-

10

10

20 

35

36

38

34

143