GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE TISKOVIN
82-41-N/05

zaměření 03 Fotografická tvorba a média

Tento studijní program je zaměřen na samostatnou tvůrčí práci v oblastech užité (reklamní), dokumentární a výtvarné fotografie. Obzvláště je akcentována oblast nových médii a aplikace fotografie v multimediálních projektech. Studenti jsou rovněž vzděláváni v navazujících profesích – grafický design a předtisková příprava tak, aby se po absolutoriu byli schopni uplatnit jako samostatní tvůrčí pracovníci v širokém spektru profesí vizuální komunikace (samostatně pracující fotograf, asistent, pracovník v reklamních agenturách, grafických studiích, časopiseckých a novinových redakcích.

Studium doplňuje jazyková příprava, výuka dějin kultury nové doby a další humanitní a společenskovědní předměty.


Helena Márová
vedoucí oddělení užité fotografie a médií
vedoucí ateliéru fotografie


Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG