GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE TISKOVIN
82-41-N/05

zaměření 05 Vyvatelská produkce


Studium v tomto zaměření je především provozně-ekonomického charakteru a připravuje absolventy na pozice středního managementu vydavatelských podniků. V provozně-ekonomické oblasti se jená především o typové pozice

vedoucí prodeje (production manager)
vedoucí provozu (traffic manager)
podpora prodeje (marketing/PR assistent)
samostatný pracovník distribuce

Vedle studia disciplín vedoucích k uplatnění absolventů na těchto pozicích, jsou do programu výuky zařezeny také předměty opírající se o přípravu studentů na práci technických redaktorů.

S ohledem na tento profil absolventa je studium směrováno k třem hlavním odborným oblastem:

– oblast provozně-ekonomická
– oblast technologická
– oblast redakční

Vedle profilových předmětů jsou do studijního programu zařazeny rovněž předměty, které doplňují odborný základ tohoto zaměření v rámci celého oboru, tj. písmo, typografie a zpracování grafiky na počítači. Součástí studia je odborná praxe zařazená do zimního semestru 3. ročníku. Tato praxe je zajišťována v podnicích budoucích zaměstnavatelů, kterými jsou především nakladatelské a vydavatelské instituce nebo podniky zabývající se výrobou a distribucí tiskových médií.


Ing. Radek Blahák
zástupce ředitele pro vyšší odborné studium
vedoucí oddělení polygrafie


Informace o studiu a studijní plán platný od 1. 9. 2012
Konzultace pro uchazeče o studium na VOŠG